17 de diciembre de 2013

INVITACIÓN A RUEDA DE PRENSA


Contáctenos en FACEBOOK: Defensoras de la Pachamama
También en TWITTER: DefensorasPacha
Y en YOUTUBE: DefensorasPachamama
COMISION DE COMUNICACIÓN DEL
FRENTE DE MUJERES DEFENSORAS DE LA PACHAMAMA

Contact us on FACEBOOK: Defensoras de la Pachamama
Also on TWITTER: DefensorasPacha
And on YOUTUBE: DefensorasPachamama
GROUP OF COMMUNICATION OF THE
WOMEN DEFENDERS OF THE PACHAMAMA FRONT
 
Contactez-nous sur FACEBOOK : Defensoras de la Pachamama
Aussi sur Twitter : DefensorasPacha
YOUTUBE: DefensorasPachamama
COMMISSION DES COMMUNICATIONS DU
FRONT DES FEMMES DÉFENSEURES DE LA PACHAMAMA

1 comentario:

  1. Thanks for sharing, nice post! Post really provice useful information!

    Giaonhan247 chuyên dịch vụ mua hộ hàng mỹ về VN và dịch vụ ship hàng nhật uy tín, giá rẻ cũng như chia sẻ kinh nghiệm cách order taobao về VN giá rẻ.

    ResponderEliminar